На виконання статті 30 Закону України "Про освіту"

1.Статут закладу дошкільної освіти "Малятко" Володимирівської сільської ради 

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0004.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0005.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0006.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0007.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0008.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0009.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0010.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0011.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0012.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0013.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0014.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0015.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0016.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/Statut/IMG_0017.jpg

2.Ліцензія на впровадження освітньої діяльної

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/IMG_0001.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/IMG_0002.jpg

http://dnz-maliatko.ucoz.ua/IMG_0003.jpg

Освітня програма закладу

 /2020/osvitnja_programa_20-21.doc

Розклад занять

 /2020/rozklad_zanjat_20-21.doc

Положення про академічну доброчесність  

/polozhennja_pro_akademichnu_dobrochesnist.doc

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

/polozhennja_vsjao.doc

3.Сертифікат про акредитацію освітніх програм - немає.

4.Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

 /2020/zvit_2020.doc

5.Правила прийому до закладу освіти

Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред`явити:

  • медичну довідку від лікаря про стан здоров`я дитини
  • свідоцтво про народження дитини

За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відсутності батьків або осіб,які їх заміняють, а також у літній період(75 днів).

Відрахування дітей може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх заміняють, на підставі медичного висновку про стан здоров`я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі цього типу. У разі несплати, без пованих причин, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Про відрахування батькам дитини надсилається письмове повідомлення за підписом завідувача за 2 тижні до встановленого терміну.

6.Структура та органи управління закладу освіти

  • засновник - Володимирівська сільська рада
  • керівник закладу - Наталія Анатоліївна Бічуєва
  • колегіальний орган управління закладом дошкільної освіти - педагогічна рада
  • орган самоврядування закладу дошкільної освіти - загальні збори членів трудового колективу та батьків, рада заклад

7.Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами - 

  •  штатний розпис - 16,8 шт.од
  • фактичний кадровий склад - 16 чоловік
  • вакантна посада вихователя

8.Освітні програми, що реалізуються в закладі - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", парціальна програма "Україна - моя Батьківщина"

9.Територія обслуговування закріплена за закладом дошкільної освіти Володимирівської сільської ради - с.Володимирівка, с.Новоросійське, с.Лиманське

/IMG.pdf

10.Ліцензований обсяг та фектична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти - заклад розрахований на 64 дітей, Фактично здобувають освіту 37 дитини.

11.Мова освітнього процесу - українська

12.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Вид

опалення

Потреба у натуральних показниках 

на весь опалювальний

період

Вид котельні Водопостачання

Місце розташування

туалетів

Акт на землю

(Дата видачі, №)

Кількість групових 

приміщень

Із них використовуються за призначенням

Кількість комп`ютерної техніки, що використовується

в освітньому процесі

кількість комп`ютерної техніки, що використовується

адмінперсоналом

Кількість 

мультимедійних

дошок

Кількість

мультимедійних проекторів

Електричне 28,433 кВт Центральна Центральне Внутрішнє 20.10.2014, №28305674 3 2 1 1 0 0

 

 14.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - вхід до приміщення закладу облаштованно пандусом

15. Кошторис по ДНЗ "Малятко" за 2020 рік

/2020/koshtoris_st.1.jpg

/2020/koshtoris_st.2.jpg